Provozní řád

Pronajímatel poskytuje své ubytovací služby všem zákazníkům. Osoby mladší 18. let mohou služby využívat pouze v doprovodu osoby či osob starších 18. let.
Začátek pronájmu objektu je v den nástupu mezi 14. – 15. hodinou a ukončení je poslední den pronájmu do 10. hodiny. Časový interval je nutno dodržet, jinak nemůžeme garantovat řádné předení objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky.
V celém objektu a jeho přilehlých budovách je přísně zakázáno kouření a používání otevřeného ohně. Při porušení tohoto ustanovení má pronajímatel objektu právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.
Při předání seznámí pronajímatel zákazníka s objektem a jeho vybavením a předá klíče od objektu. Pronajímatel má právo vyžádat si od zákazníka kauci na dobu pobytu v maximální výši 3 000 Kč. Pro skupiny více než 4 osob ve věkové kategorii do 28 let platí záloha ve výši 2.000,- za každou osobu.
Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude uveden na závazné objednávce a v žádném případě nesmí překročit maximální počet osob povolený pro dotyčný objekt. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku patřícím k objektu bude ubytováno větší počet osob, má pronajímatel objektu právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.
V případě, že jsou povolena domácí zvířata, jedná se maximálně o jedno zvíře (např. pes). Ubytovení druhého a dalšího zvířete je vždy na dotaz předem.
Upozorňujeme, že v objektu je pouze jediný zdroj vody, vlastní studna a zejména v teplých letních dnech je třeba vodou šetřit.
Během ubytování v objektu je nutno dodržovat následující zásady:
  • nestěhovat nábytek ani jeho částí v objektu či z objektu ven
  • při odchodu zamykat objekt
  • šetřit vodou a energiemi
  • Řádně pečovat o svěřený majetek
  • dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin
  • udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na k tomu určeném místě.
Objekt je nutno opustit v den ukončení pobytu do 10 hodin, a to řádně uklizený. Pronajímatel si zkontroluje stav objektu a jeho vybavení a bude-li vše v pořádku, vrátí zákazníkovi smluvenou kauci.